Про Асоціацію

АСОЦІАЦІЯ МАШИНОБУДІВНОЇ І ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (далі – Асоціація) є громадським об’єднанням, створеним відповідно до діючого в Україні законодавства. Асоціація не веде підприємницької діяльності, не має банківського рахунку і не звітує перед податковою адміністрацією.

Ініціаторами створення Асоціації стали фахівці, що мають конкретні пропозиції щодо шляхів виходу машинобудування і електроенергетики України з довготривалої економічної кризи. До складу ініціативної групи увійшли:

  • співробітники Інституту проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України, які володіють повною інформацією щодо кадрового і технічного потенціалу в машинобудівній промисловості України;
  • співробітники Інституту відновлюваної енергетики НАН України, що мають багаторічний досвід створення і розвитку вітроенергетики в Україні, зокрема, її науково-технічної підтримки;
  • закордонні експерти в сфері ринкової економіки і інвестицій в енергетиці, які мають успішний досвід реалізації в Україні двох великомасштабних проектів – реформи енергоринку (1991 р.) і створення вітроенергетичного промислового кластера (1993-2010 рр.).

Після проведення чисельних багатосторонніх консультацій було розроблено схему оптимізації антикризової стратегії, центральне місце в реалізації якої зайняла новостворена Асоціація машинобудівної і вітроенергетичної промисловості.