Міжнародні зобов’язання України в галузі енергетики

Аргументи на користь доцільності прискорення розвитку в Україні відновлюваної енергетики наразі відомі не лише енергетикам і політикам, а й широкому загалу. Розвиток відновлюваної енергетики сприяє:

  • залученню в дану галузь української електроенергетики значних інвестиційних коштів (головним чином – закордонних);
  • генерації електроенергії, що не потребує палива і, таким чином, виключає застосування політичної складової з процесу постачання імпортних енергетичних носіїв для електростанцій;
  • невідкладній реновації майже повністю фізично і морально зношеного енергетичного обладнання українських електростанцій;
  • запобіганню перерахуванню валютних ресурсів за межі України в якості плати за імпортні енергоносії;
  • вирішенню локальних (щодо шкідливих викидів в атмосферу) і глобальних (щодо викидів парникових газів і запобіганню зміні клімату) природоохоронних проблем, пов’язаних з генерацією електроенергії;
  • децентралізації постачання електроенергії до її споживачів тощо.

Європейські країни ці аргументи усвідомили ще наприкінці минулого століття. Наслідком цього став феноменальний прогрес відновлюваної енергетики Європи. На перших порах цей прогрес здійснювався за рахунок відповідних програм державної підтримки. Зазначимо, що ця підтримка завжди здійснювалась без  прямих державних субсидій – з використанням ринкових інструментів.

В процесі розвитку європейської відновлюваної енергетики удосконалювалась її правова база, і не лише національна, а й на міжнародному рівні. Метою відповідних Угод країн Європи (особливо ж країн Європейського Союзу) стало стимулювання узгодженого розвитку відновлюваної енергетики як засобу реалізації перелічених вище її переваг.

Нижче для тих документів, до яких приєдналась Україна, подано повну версію та огляд з точки зору їх впливу на прогрес відновлюваної енергетики.

Паризька кліматична угода:

- повна версія документу (рос.) (англ.)

Директива 2009/28/ЄС:

- повна версія документу (укр.) (англ.)
- аналіз документу

Енергетичне Співтовариство:

- повна версія документу (укр.) (англ.)
- аналіз документу

Секретаріат Енергетичної Хартії:

- повна версія документу (рос.) (англ.)
- аналіз документу

Європейский банк реконструкції і розвитку:

- повна версія документу (рос.) (англ.)